2021 – En fornyet verden? Et fornyet dig?

Er du træt af at læse om, at corona-krisen er et afsæt for læring og en bedre verden, så stop din læsning her. 

Positiv attitude forude!

 

Farvel til 2020

Nåede du det hele i 2020? Altså surdejen, det hjemmeklippede hår og tusindmetermærket i virtuelle møder? Fik du lært at bære mundbind med ynde, selvmotivering til (dødssyg) hjemmetræning, og gjorde du det med nærvær på afstand?

Tja, jeg kan vinge det meste af og der er helt sikkert også indfanget et par gode historier til fremtidige børnebørn. Historier, der med højstemt stemmeføring indledes: ”Dengang i pandemiens tid…”.


For pandemien har – som en elefant i en glasbutik - sat sig på vores tid. 2020 har brændt sig fast i historien og i hukommelsen som en insisterende, langvarig drøm, det endnu ikke har været muligt at vågne fra.


Nu er vi så godt i gang med et nyt år. Mere corona-nedlukkede end nogensinde. Med ukendt tidshorisont. Langt de fleste oplever afsavn. Arten af disse varierer fra begrænsede udfoldelsesmuligheder, til tab af sit økonomiske livsgrundlag og til sundhedsmæssige konsekvenser i form af sygdom eller død.


Drømmens mareridtselementer er virkelige og de færreste af os, har været helt forskånet fra disse – enten hos os selv, eller som vidner til lidelse hos vores kære.  


Mange har med længsel set frem mod et rungende: FARVEL OG TAK FOR LORT 2020!

 

”Plejer” er død!

Også vores måde at være i verden på, blev for mange af os forandret i 2020. Gode, gamle hverdagsrytmer og vaner er blevet ændret, måske endda flere gange i takt med skiftende restriktioner, anbefalinger og bølgende smittekurver.


Den slags er ikke sammenkædet med en naturlov, der bestemmer resultatet.


Resultatet bestemmes af vores måde at møde forandringerne på og jeg vil våge den påstand, at man er bedre stillet, hvis man er i stand til at møde forandringer med åbenhed og evne til at imødekomme uventede benspænd med en vis kreativitet og elastisksitet.


Med en vis evne til at tåle tabet af kontrol.

Holder man hårdnakket på, at verden skal være, som den bedst kendes og som den plejer at være – uden den mindste vilje til (eller nysgerrighed på) forandringens mulighed – er man pt. på den.

 

Hvor skal vi hen, du?

Det betyder dog ikke, at vi som jern-mennesker bare skal kunne sige pyt og komme videre. Det er helt naturligt at være pjevset og påvirket af så massive forandringer, vi ikke selv er herre over. Det er naturligt at reagere med alt, hvad det menneskelige apparat kan præstere af reaktioner.


Men det er også naturligt at bruge de nuværende drastiske forandringer til udvikling, der ligger ud over det, den praktiske hverdag kræver. 

Til at opnå ny klarhed og finde tilbage til formålet med det hele. Til det, der giver det hele en større mening.


De gode spørgsmåls tid

Skal vi fx have justeret de grundlæggende antagelser, vi lever og leder os selv (og andre) ud fra? Er nogle af vores grundlæggende antagelser - der før var rigtige - blevet forkerte*?


Hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for at gentænke en tilværelse, hvor vi reelt tør bruge de erfaringer, vi har gjort under coronaen? Hvordan holder vi insisterende fast i modet til at eksperimentere ud fra en drøm om at finde nye måder at leve og arbejde på?

Hvordan arbejder vi klogt, konstruktivt og konsekvent i spændet mellem at åbne for det nye og bevare det velkendte? 

I begyndelsen af 2020 skrev jeg i en artikel om ledelse (i 2020), at der findes forkerte typer af genbrug. Nemlig de typer, hvor man genanvender gårsdagens løsninger til at løse morgendagens problemer uden øje for, at verden er forandret. Med risiko for forkert genbrug recirkulerer jeg her pointen med et 2021-tvist:  

Hvordan skaber vi en forbedret verden efter Coronaen, der tager afsæt i krisens klarhed – ikke med afsæt i en gammel idé om en brændende platform, men med afsæt i et brændende ønske* om en holdbar tilværelse i en holdbar verden.


Hvordan finder vi modet til at stille de skræmmende basale spørgsmål og tage handling på svarene?

 

Du kan fx begynde din proces her:


Grav dybt: Refleksion – brug tid med ro til at lytte til din krop, dine rationelle tanker og dine følelser

Lyt frit: Intuition – Noter dig, hvad din krop, dine tanker og følelser fortæller dig og hav tiltro til det, der fremkommer

Sæt fri: Mod – find modet til at turde handle på det nye og bevare det velkendte, der stadig er værdifuldt

Gør det: Handling – Sæt handling på dine refleksioner, din intuition og dit mod.

 

God fornøjelse og nyd rejsen! Det gør jeg...


Birgitte


(Hvor mærket med * inspiration fra Dreams & Details - Snabe og Trolle)