Forstå dit forandringsmønster, og grib omskifteligheden

Hvordan møder du forandringer?  

 

Uden at vurdere hvilken strategi, der er bedst, så sker der ofte én af tre ting, når vi som mennesker står i forandringernes brusende hav:

 

1.       Vi falder tilbage til gamle mønstre, og forsøger at løse den nuværende problemstilling med gammelkendte værktøjer - som leder taler og agerer man måske pludselig som medarbejder, altså som en rolle, man tidligere have succes i

 

2.       Vi forbliver, som vi er, og forsøger at løse opgaven med de værktøjer, der plejer at virke - er man fx systematisk i sin tilgang, skruer man ekstra op for systematikken. Er man involverende, skruer man ekstra op for involveringen osv.

 

3.       Vi transformerer og agerer tilpasset ud fra, hvad den aktuelle situation kalder på - man gør sig sine egne automatiske reaktionsmønstre bevidst, finder sit fodfæste, og forholder sig åbent og nysgerrigt til, hvad den ændrede opgave reelt kalder på

 

Alle tre tilgange kan have værdi i forskellige situationer. Nøgleordet er bevidsthed om sin egen tilgang. Bevidsthed om, hvad man typisk kan løfte med sine naturlige styrker, og hvor man typisk kan snuble på grund af sine ubevidste skyggesider.

 

Arbejder man under stabile omstændigheder, er nødvendigheden af styrke/skyggearbejdet knap så vigtigt for at lykkes. Hvis det sæt af kompetencer, man besidder, og ens tilgang i arbejdet er i harmoni med opgaven, så fungerer det langt hen ad vejen.

 

Men under ustabile omstændigheder - såsom under store og små organisatoriske forandringer - hvor kravene i arbejdet ændrer sig, er bevidsthed om ens egne styrke/skyggesider afgørende.

 

Det gode spørgsmål er, hvilken forandringstype er du?

 

Er du den, der:

 

·       Falder tilbage - kompleksitetsreducerer ved at gå tilbage til en rolle, hvor du følte dig kompetent, tryg og i kontrol?

 

·       Forbliver uforandret - reagerer pr. instinkt ud fra det, du ubevidst føler dig styret til, og dermed skruer op for, for at genvinde kontrollen?

 

·       Tilpasser og transformerer - finder dit fodfæste, og agerer ud fra den dømmekraft og intuition, der følger med den dobbelte bevidsthed om både dine egne mønstre og det, som omstændighederne aktuelt kalder på?

 

2023-03-15png

Jeg tror, de fleste mennesker vil kunne se dele af sig selv under alle punkter, for vi er sjældent så unuancerede, at vi passer perfekt i modellers trekantede kasser. Så en øvelse kan være at sætte ærlige procenter på sig selv under de tre kategorier, og dermed øge sin bevidsthed om egne handlingstendenser under forandringer.


At gøre sig sine mønstre bevidst kræver for de fleste et solidt og vedvarende stykke arbejde. For bevidsthedsarbejdet kan sammenlignes med at kigge i et kalejdoskop. Det indre billede skifter kontinuerligt, når der drejes på den ydre ramme. Og jo mere, vi tør betragte mønstrenes skiften, jo bedre lærer vi dem at kende, og jo bedre kan vi stå i forandringernes uundgåelige bølger. I livet og i arbejdslivet.

 

Rigtig god fornøjelse, og skriv gerne dit resultat og dine refleksioner herom til mig. Jeg vil elske at høre, hvad du opdager. 


Birgitte