”Jeg tror, det har været godt at starte i en eksplosion, for så lærer du dig selv og dine styrker at kende helt fra starten.”

Sådan siger Jonas Thomsen, der havde under to måneders ledelseserfaring, da Covid-19 vendte op og ned på hverdagen. Efter et par år som pædagog var han lige blevet konstitueret leder af et dagtilbud, da Mette Frederiksen den 11. marts gik på talerstolen og lukkede Danmark ned.

”Min motivation og drivkraft er på det højeste lige nu.”  

 

Ny leder - Sæt i gang!

Jonas havde opsøgt en karrierevej i ledelse ved at søge ind på et forløb for ledelsestalenter indenfor dagtilbudsområdet. Men det var en chef, der havde spottet hans talent og tilbudt ham at prøve kræfter med den ledige stilling. Da han sagde ja, havde han gjort sig forestillinger om, hvad der ventede, men den virkelighed, han mødte, var noget helt andet:

”Jeg havde gjort mig tanker om, hvad der blev min ilddåb. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at verden lukkede ned. Jeg står med en kæmpe opgave, ikke kun som talent, men som leder. Jeg står med styringen selv og skal have overblikket over, hvem der gør hvad. Der er tryk på og rigeligt at dykke ned i af opgaver og udfordringer.”

Selv erfarne ledere har mærket nye og skærpede krav til ledelse under coronakrisen. Med en trussel af ukendt karakter er fx accepten af at begå fejl, blevet italesat som en nødvendighed i lederskabet netop nu. Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm udtrykte det på et pressemøde således: ”Hvis vi ikke kan rumme, vi er fejlbarlige, så tror jeg ikke, vi kommer igennem denne krise.”

Kravene er på samme måde spidset til for den nye leder, der ofte har sin ekspertise i og erfaring fra faglige sammenhænge, hvor det handler om at lykkes gennem egen indsats. Det nye i lederrollen er for de fleste at skulle flytte sin opmærksomhed til at lykkes sammen med og gennem andre. At skulle tage ansvar for og træffe beslutninger, der berører mere end en selv.

Som nystartet leder må man ofte trække på noget andet end det direkte erfaringsbaserede og udøve sin ledelse via modet til at handle og måske tage fejl, for derigennem at lære ledelsesfaget at kende. Jonas blev med coronaens fremmarch skubbet ud i at tage ledelsesmæssig handling og beskriver sin oplevelse således: 

 ”Jeg havde overvejet, hvilke egenskaber der skulle repræsentere mig som leder. Den rolige leder med overblik og et velfunderet syn på sagen. Det var før COVID-19. Situationen gjorde vel bare, at jeg på en måde ikke havde tid til overvejelserne, jeg havde ikke tid til lige tænke over, hvad gør man som en pisse-god leder. Jeg har måske mere "bare" handlet ud fra min fornemmelse af, hvad der er bedst for børnene.”

Og netop at bruge kerneopgaven som rettesnor – at sætte børnene først - har vist sig som en farbar vej:

”Mine beslutninger har heldigvis ramt i god jord hos medarbejderne, der har rost mit arbejde og føler sig trygge.”

 

Den nye leders mulige fordel

Langt fra alle ledere har haft erfaring med fx krise-, forandrings- og distanceledelse i et omfang, som de seneste måneder har krævet. De fleste ledere har måtte tage nye ledelseskompetencer i brug og samtidig - for en tid - sige farvel til en hverdag med kendte opgaver og rutiner. Både den konkrete opgave, samspillet med andre og det akutte i situationen har været forbundet med nye, til tider uklare krav.

Tiden med corona har fordret hurtig tilpasning til den nye situation, og her har den enkelte leders evne til at håndtere hurtig forandring været en kritisk ressource.  

Jonas var allerede inden corona-krisen indstillet på, at hans konstitueringsperiode ville blive en tid med en stejl læringskurve. Han var klar til at blive udfordret og komme ind i en helt ny hverdag. Det ser han nu som en fordel:

”En styrke ved at være ny er måske, at jeg ikke er kørt fast i en vane og dermed er hurtig til at omstille mig og komme med ideer og løsninger. Jeg tror, de mere erfarne ledere kan blive presset ved, at deres rutiner er blevet brudt. Jeg derimod har ikke opbygget rutiner endnu.”

Han fortsætter: ”Jeg tænker, at min styrke har været, at jeg har været god til at være fleksibel og handle ud fra det, der er aktuelt.”

At perioden samtidig har haft situationer med indbygget pres, har lige så vel været en del af oplevelsen. Jonas fortæller: ”Man har endnu ikke en masse viden og erfaring at trække på og derfor kan det være stressende at stå i venteposition for at få nødvendig information.”

Klar kommunikation og hurtige svar har været en forudsætning for at lykkes, og her føler Jonas sig godt hjulpet af en organisation, der har været klar til at imødekomme de behov.

 

Ledelse - ja tak!

Når Jonas gør status over sine oplevelser i de seneste par måneder, er konklusionen klar: han befinder sig godt i den nye lederrolle. Han siger:

”Midt i alt forvirringen og den store opgave, så er jeg vokset med opgaven og vil ikke være oplevelsen foruden. Jeg synes, det er super spændende og en god læring at have med sig. At se, hvordan en stor organisationen og et helt land arbejder sammen, når vi bliver udfordret. Og være en del af løsningen for at komme igennem. Så bliver man da lidt høj af oplevelsen og spændingen.”

Han slutter:

”Man kan vel også sige, at når vi når ud på den anden side, og motivationen og drivkraften stadig er der, så vil jeg også mene, jeg har bestået testen som leder. Jeg har været nervøs for min rolle som leder inden COVID-19. Nu er jeg mere selvsikker og er vokset med opgaven.”