Nye veje til udvikling af offentlig ledelse og ledere

Jeg har en del på hjertet for tiden. Derfor har jeg i de seneste måneder tænkt, talt, noteret en hel masse ord og ideer. Til sidst var jeg nødt til aktivt at få det ud af mit system, hvilket førte til en meget konkret handling: 

Jeg fik tanken om at blive selvstændig - og er nu godt på vej til at blive netop det. Den 1. august er det en realitet.

Det har ført meget med sig. For det første har jeg fået overvældende god feedback på det, jeg har fået formuleret. Det har ført til flere tanker, flere samtaler og en gryende tydelighed af et billede af det, jeg er så optaget af: Nye veje til at udvikle offentlig ledelse og ledere.


Deltagerskab

Lige nu kan jeg bedst beskrive det under begrebet Deltagerskab. Jeg tror på, at deltagerskab kan vise os ind ad veje, vi skal betræde meget mere i fremtiden. Deltagerskabet er kendetegnet ved tre gennemgående træk:

Relationen er symmetrisk

– fælles værdiskabelse er vigtigere end roller og position.

Vi deler ekspertrollen

 – sammen er vi klogest og ingen besidder sandheden alene.

Fælles formuleret ambition

- tager udgangspunkt i troen på, at vi bedst skaber udvikling og bæredygtige resultater via en

fælles formuleret ambition.

Jeg tror grundlæggende på, at en frisættende fælles retning bringer os længere end målbare mål. Min erfaring er, at de bedste resultater fremkommer, når vi åbent lytter til andres viden og refleksioner og villigt deler vores egen på vej mod et givent fælles resultat.


Godt begyndt

Jeg er slet ikke færdig med at tænke, tale og skrive og jeg står heldigvis heller ikke med en fiks og færdig model, jeg nu vil rulle ud i det ganske land. Til gengæld er jeg klar til at bevæge mig videre ud på en læringsrejse sammen med mine fremtidige samarbejdspartnere. Måske dig?

Sammen skal vi finde veje til at skabe værdi for mennesker og samfund, for det er vigtigere end nogensinde før. Vi skal sammen blive i stand til at bevæge os, tilpasse os de komplekse og hurtigt skiftende forandringer, vi står i.

Vi skal øve os i at acceptere, at vi ikke kan forudsige tingenes gang, men vi skal kontinuerligt være nysgerrige på nye løsninger. 

Jeg glæder mig...
Birgitte