Seks kendetegn hos dygtige offentlige ledere

Hvad kendetegner dygtige offentlige ledere? Den slags ledere, der både besidder balance i det indre lederskab og i de ydre ledelseshandlinger, der skaber resultater sammen med og via andre.


Her er et bud:

 

• Formål: De har et tydeligt formål om at gøre en forskel i verden. De er mere drevet af at gøre en konkret forskel for mennesker og samfund, end af at have en bestemt position i et magthierarki.

• Erfaring og viden: De har bred livs- og ledelseserfaring og bruger aktivt begge dele. De har en formel lederuddannelse og trækker begavet på ledelsesteoretiske forståelser uden at sværge til specifikke modeller. De er kontinuerligt nysgerrige og opsøgende på nye perspektiver.


• Selvindsigt: De har selvindsigt. De kender og erkender egne styrker og triggere. De er transparente herom og arbejder vedholdende med egen indsigt og udvikling.


• Kontekstbevidsthed: De er bevidste om den kontekst, de skal lykkes i. De forstår spillets regler i en sådan grad, at de formår at balancere mellem at spille både konstruktivt med og imod.


• Nysgerrige på andres perspektiver: De lader sig forstyrre. De efterprøver ideer via feedback fra andre og vurderer sparringens kvalitet ud fra den værdi, den skaber - ikke ud fra, hvem den kommer fra. De lader sig ikke særligt påvirke af, om den kommer fra en magtfuld person eller en moderne strømning. De ser og møder alle mennesker som betydningsfulde uanset position. De lader sig gerne inspirere i alle relationelle sammenhænge, de indgår i.


• Lader sig udfordre: De ved at brug af mavefornemmelser ikke er at have ret, men at have en klar følelse af, hvad der er rigtigt. De ved, de har brug for andres indspark og perspektiver, før de trækker af på mavefornemmelsen. De har brug for fortrolige sparringspartnere, der tør sige det højt, hvis de er på vildspor.


Ovenstående er skrevet som seks kendetegn hos ledere, der lykkes med at trække på intuition i ledelse, og er et uddrag fra den fulde artikel om emnet: https://www.lederweb.dk/artikler/6-kendetegn-ved-ledere-der-mestrer-intuition/(Væksthus for ledelse). 


Men i bund og grund bliver jeg til stadighed bekræftet i, at de generelt beskriver kendetegn ved dygtige offentlige ledere med indre og ydre balance.


Jeg deler dem her som teaser til podcasten: Intuition i ledelse, der kommer i nærmeste fremtid. 


Jeg har fået lov at bidrage med mine perspektiver på emnet i ET HELT AFSNIT! 


Podcasten er et resultat af Amalie Schüsler og Line Flensted Finderup specialeskrivning, hvor de har undersøgt emnet. 


Jeg håber, du har lyst til at lytte med, og er du nysgerrig på emnet, så sig endelig til!


Birgitte