Tager du din ledelses-magt med magt?

Først en lille overvejelse: hvis du havde en ring, der gav dig ubegrænset magt og styrke - om end du samtidig blev en lille smule ond - ville du så tage ringen på? Eller ville du have hobitten Frodos viljestyrke til at forblive tro overfor tanken om, at dit lederskab udøves stærkest med et varmt hjerte, holdånd og drevet af et knivskarpt formål om at kæmpe for det fælles gode?

 

Ville du lade ringen forblive noget, du bar i en kæde om halsen (fordi det er DIG, der bærer ansvaret) uden at bruge den som et våben til at kyse og sætte andre på plads?

 

Eller bliver du nogle gange fristet af at tage magten med magt? Ikke sådan på en metoo-agtig måde, men fx ved at melde klart ud på personalemødet – MED STORE BOGSTAVER - hvor skabet skal stå? Bede den evigt brokkende medarbejder om at KLAPPE I og gøre, hvad der bliver sagt? 

 

Tanken er kommet til mig i samtaler med ledere, der fortæller om situationer, hvor de kommer under enormt emotionelt pres. Fx fra medarbejdere, der ønsker sig tingene på en anden måde, og som udtrykker utilfredsheden i opildnede vendinger med brug af skarp retorik overfor lederen. Følelser gives ureguleret frit løb. Det kan være ved deciderede overfusninger eller ved slet skjult utilfredshed, der kontinuerligt drypper som en irriterende utæt vandhane med potentiale til langsomt at drive en til vanvid.

 

Situationer, der let inviterer til kamp/flugt-reaktioner fra ellers dygtige lederes side. For helt naturlig kan "angreb" skabe lyst til at træde over på den mørke side - for nu at blive i Frodos univers – og give tilbage af samme skuffe. For bliver man mødt med hårdt, er det nemmeste i verden at møde verden tilbage med samme hårdhed.

 

Men er det god ledelse? Skaber hårdheden følgeskab? Danner den grobund for fremadrettet menneskelig vækst, tillid og psykologisk tryghed? Næppe. Skaber det ro og hæver performance? Ja, måske kortvarigt med afsæt i frygt, men ikke på den lange bane i en i øvrigt tillidsbaseret organisationskultur, som de fleste trods alt befinder sig i.

 

Vejen til mere Frodo-ledelse

Så hvad er lederens mulighed for at undgå de instinktive reaktioner? Undgå, at situationer udvikler sig på reptilhjernes primitive præmisser?

 

For det første ligger forberedelsen langt før, sammenstødet opstår. Den sker via et kontinuerligt arbejde med eget indre lederskab. Et lederskab, der er så stærkt, at det kan modstå den naturlige drift mod at tage hersker-ringen på, når presset rammer.

 

Vejene til denne tilstand er mange om end ikke lette i en presset hverdag. Det handler om at skabe en væren, hvor det er muligt at holde det indre tolerancevindue mest muligt åbent. Ikke som en grænseløs tilstand, hvor man frit lader sig overfuse. Men som en væremåde, hvor man bevarer kontakten til det varme hjerte, holdånden og det knivskarpe formål om det fælles gode.

 

For det andet er Frodos lederskab kendetegnet af pligtfølelsen overfor et fællesskab. Han og hans team af følgesvende er villige til uselvisk at kæmpe for andre, for hinanden, for holdet i selv de mest ekstreme situationer. De gør det ikke drevet af udsigten til egen personlige gevinst, men for at gøre en forskel for fællesskabet.

 

Dermed også sagt, at Frodo ikke lykkes alene. Han en del af en ekstrem formålsdrevet organisation, hvor ingen tvivler på, hvad kerneopgaven er. Forskellige teams – om end adskilt - kæmper for samme sag med 100 % tillid til hinanden. Så i vellykket Frodo-ledelse er også en opgave til organisationen og det omgivende team. Rammerne for individets succes skabes i fællesskabet og med en entydig og klar vision.

 

Så til sidst tre bud på veje til at skabe mere af Frodos styrke til at modstå brugen af den mørke magt:

 

·       Book tid til kontakt med dig selv. Skriv det i din kalender og overhold aftalen! Gå en tur, stir ud i luften, mærk din krop og dit åndedræt. Tillad dig selv at være til stede og lyt langsomt til meddelelser fra både hjerne og hjerte. Kig ind bag dem og forstå langsomt deres dybere budskab.

 

·       Hav adgang til et fortroligt rum til fri og tillidsfuld sparring med andre – en kollega, en coach eller et fortroligt netværk. Afsøg her nysgerrigt dine styrker og dine skygger. Lad dig forstyrre. Lad dig rumme og anerkende. Vær dig.

 

·       Giv dig selv lov til at være optimistisk, opfindsom og modig – i en foranderlig verden kan alt ikke planlægges og forudsiges, så du har brug for at kunne gribe og håndtere situationer i den form, de nu viser sig. Bevar troen på dine evner til at klare det uventede, der vil komme.

 

Lyder ovenstående som noget for dig? Eller ser du indimellem ”Ringen glide på din finger”, når du kommer under pres? Ser du dig nødsaget til at tage magten med magt? Lad i stedet arbejdet med det indre lederskab blive vejen til mere hjertevarmt Frodo-ledelse – tiden kalder på det.