Tre greb til forandring

Jeg har tilbragt mange timer på ”den anden side af bordet” i mine godt 11 år som intern konsulent i den kommunale verden. Og nu har jeg skiftet plads. Her er tre ting, jeg prøver at tage med i mit nye konsulentliv.

 

1. Sæt konteksten først

Som offentlig leder, har du altid fokus på at skabe værdi for borgere og samfund – på kerneopgaven. Det er vigtigt, at jeg – sammen med dig - bliver ved med at være oprigtig nysgerrig på det, du er sat i verden for at lede. Og at jeg bliver ved med at stille spørgsmål om krav til værdi eller effekt for patienter, skolebørn, miljøet eller bare samfundet generelt.

 

Som offentlig leder har du mange, komplekse bundlinjer og selvom fokus er på at skabe værdi for borgerne, er det sjældent en simpel og ensidig sag. Du skal skabe resultater i en politisk, strategisk og faglig kontekst, hvor mål og ambitioner kan stritte i mange retninger. Jeg skal være din tætte allierede, der forstår kompleksiteten på din spilleplade og forstår vigtigheden af at optimere helhedens succes.

 

I øjeblikkets offentlige landskab er den rette vej nemlig ikke at skabe stor succes i et område - een søjle. Jeg skal helt grundlæggende forstå og agere efter, at offentlige organisationer i højere og højere grad evalueres på deres evne til at lykkes på tværs. Et stærkt og ressourcefuldt, tværorganisatorisk fællesskab står sammen med digitalisering og bæredygtighed i bred forstand, som nogle af de mest centrale fokusområder i øjeblikket.

 

2. Vær på din ledelses radar

Mange organisatoriske indsatser fødes og igangsættes med stor intensitet og ledelsesmæssig opmærksomhed. Det værste, man kan gøre, er at hvile i troen på, at det automatisk varer ved. Jeg ved, at du og dine chef-kolleger er presset af andre tilsvarende vigtige sager. Også på denne front skal jeg hjælpe dig med at forholde dig til, hvordan en indsats holdes på den ledelsesmæssige dagsorden. Her kan spørgsmålene fx være:

 

·       Er der i ledelsen en oplevelse af nødvendighed i forhold til at gennemføre indsats X?

·       Hvem i ledelsen holder indsats X på den aktuelle dagsorden og følger op over tid?

·       Hvem i ledelsen er villig til at stille sig på ølkassen og tage kampene for indsats X?

 

3. (For)del opgaven

Alle dine udfordringer kan ikke løses på én dag eller en enkelt seance. Jeg ved af erfaring, at forandring kræver tid, fokus og forankring – om det er på individ-, team- eller organisatorisk niveau. Forankring er faktisk et af de allervigtigste nøgleord, for bliver din organisation ikke i stand til at drive forandringen selv – uden min tilstedeværelse – har du et dagligt tilbagevendende problem - for så lander arbejdet igen og igen hos dig. Der skal opbygges fælles retning, motivation og kompetence så flere er med til at skabe forandringen i praksis. Du har brug for et stærkt hold.

 

Det kan være nemt at blive optaget af en ny metode, nye muligheder eller en spændende forandring. Det er nemt at falde i fælden og glemme at spørge sig selv og andre om, hvordan dette seminar, denne temadag eller denne indsats skaber effekt hele vejen gennem værdikæden ud til mennesker og samfund.

 

Men jeg ved, hvor afgørende det er for den offentlige leder at levere resultater i transparente processer (der kan tåle en forside og en tur i delings-møllen på de sociale medier) og jeg kender kompleksiteten indefra.

 

Det er noget af det, jeg prøver at tage med mig i mit nye konsulentliv og noget af det, der gør offentlig ledelse så uendeligt spændende!